29. De profeet Isaias en zijn tijd

29. De profeet Isaias en zijn tijd”Heilig, heilig, heilig is Jahweh der heirscharen”! Is. 6, 3.1. De profeet van Gods majesteit.Wanneer iemand iets ontzettends meemaakt, zal dat een blijvende indruk op hem maken, zijn karakter beïnvloeden en een bepaalde...

28. Het einde van het Noordrijk

28. Het einde van het Noordrijk”Maar ze waren hardnekkig en wilden niet luisteren” 2 Kon. 17, 14.1. Amos, profeet van Gods gerechtigheid.Als mensen tot rijkdom komen vervallen ze licht in een losbandig leven. Dan willen ze ook niet op hun zonden gewezen...

27. De profeet Eliseus en zijn tijd

27. De profeet Eliseus en zijn tijd”De geest van Elias rust op Eliseus” 2 Kon. 2, 15.1. De grote wonderdoener.Wanneer iemand door grote helden- of wonderdaden opvalt, dan wordt dat natuurlijk wijd en zijd verder verteld. Zo ontstaat er spoedig...

4. Het optreden van Johannes de Doper

4. Het optreden van Johannes de Doper”De stem van een roepende in de woestijn: bereidt de weg des Heren” M. 3, 3 (Is. 40, 3).1: De persoon van de voorloper.De komst van een koning in zijn rijksgebied werd eertijds plechtig aangekondigd door een heraut,...

3. De geboorte en jeugd van Jezus

3. De geboorte en jeugd van Jezus”Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond” Jo. 1, 14.1. De menswording van Gods Zoon.Keizer Augustus (= verhevene, goddelijke) had het Romeinse rijk tot een sterke eenheid gemaakt en “vrede op...