40. Onder Romeinse heerschappij

40. Onder Romeinse heerschappij,,De schepter zal van Juda niet wijken, Totdat Hij komt, aan wie hij behoort” Gen. 49, 10.1. Bloedige burgerstrijd om de macht. “Nood leert bidden”; als wij in grote nood verkeren en onszelf niet kunnen redden hopen wij...

6. Omtrent het eerste Paasfeest

6. Omtrent het eerste Paasfeest”Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in Hem” Jo. 2, 11.1. Openbaring in woorden en daden. Bij de vervulling van zijn zending ging Jezus met groot beleid te werk. Hij zei voorlopig niet ronduit, dat...

32. De strenge profeet Ezekiël

32. De strenge profeet Ezekiël”Zo spreekt Jahweh: Ik ga zelf naar mijn schapen omzien” Ez. 34, 11.1. De profeet van Gods heiligheid.We hebben gezegd, dat profeten echte mensen bleven met hun eigen karaktertrekken. Toch waren het geen gewone mensen, omdat...

31. De Babylonische ballingschap

31. De Babylonische ballingschap”Aan Babels stromen zaten wij, wenend van heimwee naar Sion” Ps. 137, 1.1. De verbanning was een zware straf.God kan hard straffen, maar zijn strengheid komt altijd voort uit liefde, en beoogt de bekering der mensen en...

30. Jeremias en het einde van Juda

30. Jeremias en het einde van Juda”Bekeer u, Israël, want Ik ben genadig, spreekt Jahweh” Jr. 3, 12.1. De profeet van Gods barmhartigheid.Als God iemand roept voor een bepaalde taak, eerbiedigt Hij diens persoonlijkheid. Zo behoudt een jongen, die priester...