35. Terugkeer en de tempelbouw

HET TIJDPERK VAN DE TERUGKEER, HERSTEL EN OVERHEERSING EN VAN BEZINNING DOOR DE REST VAN ISRAËLvan 537 tot Christus’ Geboorte.35. De terugkeer en de tempelbouw,,Toen Jahweh Sion uit de ballingschap bracht” Ps. 126, 1.1. Val van Babel, bevrijding van Juda....

36. Herstel onder Nehemias en Esdras

36. Herstel onder Nehemias en Esdras”Komt, laat ons Jeruzalems muren herbouwen” Neh. 2, 17.1. Een sterk gezag is noodzakelijk. Dat de bisschoppen waarschuwen tegen het gemengde huwelijk als een gevaar voor het godsdienstig leven, is niets nieuws. Reeds de...

37. De Diaspora; Ester en Judit

37. De Diaspora; Ester en Judlit”Jahweh verspreidde u onder de volken, die Hem niet kennen” Tob. 13, 4.1. Laatste voorbereidingen voor Christus’ komst. We hebben gezien, dat heel de geschiedenis van het joodse volk door God bedoeld was als...

38. Hellenisme tegen Jodendom

38. Hellenisme tegen Jodendom”De koning gaf bevel, dat allen één volk moesten worden” 1 Makk. 1, 41.1. De vergrieksing van de wereld. Een grote belemmering voor het werk van missionarissen is de verscheidenheid van talen in hun gebieden. Vooral voor de...

39. Godsdienstoorlog der Makkabeeën

39. Godsdienstoorlog der Makkabeeën”Ik en mijn zonen blijven trouw aan het verbond der vaderen” 1 Makk. 2, 20.1. Het probleem van aanpassing of verzet. De katholieke Kerk staat dikwijls voor de vraag, of zij met een moderne stroming mee moet gaan of zich...