Paus trekt boetekleed aan
Door Onze redactie buitenland, 20 aug. 2018 in BUITENLAND, Vaticaanstad – ANP

Paus Franciscus heeft in een open brief aan de 1,2 miljard rooms-katholieken wereldwijd ’schaamte en berouw’ betoond over misbruik door geestelijken. De brief is een reactie op opnieuw een misbruikzaak, dit keer in de VS, waarbij – ook opnieuw – de clerus het misbruik in de doofpot probeerde te stoppen.
„Het is met schaamte en berouw dat we als kerkelijke gemeenschap erkennen dat we niet waren waar we moesten zijn, dat we niet op tijd hebben opgetreden, terwijl we ons rekenschap geven van de grootte en zwaarte van de schade aan zo veel levens”, schreef de kerkvader, om daaraan toe te voegen: „We hebben niet voor de kleintjes gezorgd; we hebben hen verlaten.” Franciscus stak vervolgens de hand in eigen boezem en erkende dat de clerus bij misbruikzaken vooral aan zichzelf en het eigen imago denkt, iets wat hij ’clericalisme’ noemt: „Clericalisme, of het nu priesters of leken zijn die zich er schuldig aan maken,
zorgt ervoor dat het kwaad dat we nu veroordelen kan voortbestaan. ’Nee’ zeggen tegen misbruik is volmondig ’nee’ zeggen tegen clericalisme.” De paus sloot af met de oproep aan alle rooms-katholieken om „met verdriet en schaamte alle wandaden te veroordelen die zijn begaan door gewijde personen, geestelijken en anderen aan wie de missie is toevertrouwd om de zwaksten in de samenleving in de gaten te houden en te verzorgen.” Zeker door de aanval op het clericalisme lijkt de reactie van Franciscus op de Amerikaanse misbruikzaak veel op wat de kerkvader eerder dit jaar zei over misbruik door rooms-katholieke geestelijken in Chili.

Reactie
Desondanks is deze boodschap nog niet binnengekomen bij kardinaal Wuerl, een van de hoofdrolspelers in de Amerikaanse zaak.
In reactie op het onderzoek naar het misbruik van ruim duizend kinderen in de Amerikaanse staat Pennsylvania zei Wuerl
dat het rapport onderschrijft hoe hij “grondig, met zorg voor de slachtoffers en met het oog op het voorkomen van misbruik in de toekomst” zou hebben gehandeld.
Die reactie staat op gespannen voet met de waarheid, stelde Josh Shapiro, de openbaar aanklager in Pennsylvania.
„De reacties van Wuerl op het rapport worden rechtstreeks tegengesproken door documenten van de Kerk zelf en bestanden uit hun geheime archieven. Door nu misleidende verklaringen af te leggen veegt hij de waarheid onder het tapijt.”

Als de paus met zijn brief geen veranderingen kan bewerkstelligen, zouden die weleens door rooms-katholieke gelovigen afgedwongen kunnen worden. De Amerikaanse historica én rooms-katholiek Kathleen Sprows-Cummings schreef vorige week in een opiniestuk in The New York Times dat ze door het nieuws over de misbruikzaak in Pennsylvania van de ene op de andere dag is geradicaliseerd.
Ze pleit ervoor dat de huidige kerkleiders opstappen.

Paus Franciscus bidt in de crypte van de Basiliek van de Heilige Nicolaas in Bari. Steeds meer gelovigen roepen om een structurele verandering van de katholieke kerk na het zoveelste misbruikschandaal.
EPA