Algemene informatie Kruiswegpark Roermond

Het Kruiswegpark is aangelegd in 1920 naar een ontwerp van bouwmeester dr. Pierre Cuypers (1827-1921). In het park zijn drie onderdelen harmonisch samengebracht: een kruiswegroute langs veertien staties, een aparte processieweg met acht schilderstukken aangaande het Mariabeeld, en een centraal plein aan de voet van de Calvarieberg. De beelden van de dertien staties zijn in Franse kalksteen uitgevoerd door de Roermondse beeldhouwer Karel Lücker (1881-1958), de beelden van de Calvarieberg door beeldhouwer Jean Geelen (1852-1926) en de schilderstukken met betrekking tot het Mariabeeld zijn van kunstschilder Albin Windhausen (1863-1946).

De betekenis van het Kruiswegpark stoelt op verschillende waarden. Van oudsher heeft het park een religieus en recreatief karakter. Niet uit het oog verloren moeten worden de flora en fauna van het park. Het bomenbestand is deels meer dan 85 jaar oud en het park herbergt tal van vogelsoorten, zoogdieren en insecten. Verder is de opzet van het Park met een slingerende padenstructuur kenmerkend. De kruiswegstaties zijn van architectuurhistorische, culturele, artistieke en geestelijke waarde; een typisch voorbeeld van de kunst uit de twintiger jaren van de twintigste eeuw.

Stichting Kruiswegpark

Op 4 mei 2004 is de Stichting Kruiswegpark opgericht. Deze stichting heeft een jaar later het eigendom van het park overgenomen van de paters Redemptoristen. Tot de belangrijkste doelstellingen van de Stichting Kruiswegpark behoren het openstellen van het park voor een breder publiek (bijvoorbeeld door het mogelijk maken van openluchtspelen, concerten en andere passende culturele manifestaties en door het te gebruiken als natuur- en leerpad) en het realiseren van een grote restauratie / opknapbeurt van het park als geheel. De beelden, schilderijen en kapelletjes zijn op professionele wijze in 2010 gerestaureerd en het park zelf is grondig aangepakt. Stichtingsadres: Parklaan 3, 6045 BS Roermond | info@kruiswegpark.nl
Het bestuur: Albert Schouten, voorzitter, Jan van Helden, vice-voorzitter, Francien van Ark-Smeets, secretaris, Eugène Allers, penningmeester, Gé Janssens †, Erik Boermans, lid, Karel Weerkamp, lid, Carl Lücker, lid.

Bron: Website Kruiswegpark Roermond