Kruisweg van de Stilte in de Sint Sixtus abdij te Westvleteren

In de kloostergangen van de abdij van Westvleteren hangt een prachtig kunstwerk: De kruisweg van de stilte. Via Crucis is een expressionistisch werk van Armand Demeulemeester. Het wil aanzetten tot mediteren en laat de monniken in een trieste stoet meestappen langs de verschillende staties van het lijdensverhaal.
Van 1978 tot 1979 schilderde Demeulemeester een eigenzinnige kruisweg voor de Sint-Sixtus trappistenabdij in het Vlaamse Westvleteren. De reeks bevatte geen veertien staties, zoals gebruikelijk in de rooms-katholieke iconografie, maar een cyclus van slechts twaalf taferelen, waarvan het eerste een ‘Laatste Avondmaal’ voorstelt en het twaalfde een ‘Verschijning aan Maria Magdalena’. De twaalf schilderijen zijn die postexpressionistisch van koloriet en vormgeving.
Tijdens de verbouwing en nieuwbouw van de abdij wordt de kruisweg op verschillende plaatsen tentoongesteld. Hier presenteren we u de Kruisweg van de Stilte, waarbij we op de achtergrond het altaar uit de voormalige kerk H.Harten laten zien.
Klik hier om de video van deze kruisweg te bekijken.

Kreuzweg der Ruhe in die Sint Sixtus Abtei in Westvleteren

In de kloostergangen van de abdij van Westvleteren hangt een prachtig kunstwerk: De kruisweg van de stilte. Via Crucis is een expressionistisch werk van Armand Demeulemeester. Het wil aanzetten tot mediteren en laat de monniken in een trieste stoet meestappen langs de verschillende staties van het lijdensverhaal.
Van 1978 tot 1979 schilderde Demeulemeester een eigenzinnige kruisweg voor de Sint-Sixtus trappistenabdij in het Vlaamse Westvleteren. De reeks bevatte geen veertien staties, zoals gebruikelijk in de rooms-katholieke iconografie, maar een cyclus van slechts twaalf taferelen, waarvan het eerste een ‘Laatste Avondmaal’ voorstelt en het twaalfde een ‘Verschijning aan Maria Magdalena’. De twaalf schilderijen zijn die postexpressionistisch van koloriet en vormgeving.
Tijdens de verbouwing en nieuwbouw van de abdij wordt de kruisweg op verschillende plaatsen tentoongesteld. Hier presenteren we u de Kruisweg van de Stilte, waarbij we op de achtergrond het altaar uit de voormalige kerk H.Harten laten zien.
Klik hier om de video van deze kruisweg te bekijken.

Kruisweg van de Stilte Titel Kreuzweg der Ruhe
Armand Demeulemeester (1926 – 2004) Schilder-Mahler Armand Demeulemeester (1926 – 2004)
The Dead of Aase – Adagio for Strings, Op.11 Muziek-Musik The Dead of Aase – Adagio for Strings, Op.11
Studenten Humanitaire Wetenschappen, College van Maaseik Sprekers-Sprecher Studenten Humanitaire Wetenschappen, College van Maaseik