Kruisweg in de kerk van St. Bernulphus in Oosterbeek

Dat de originele staties nog in de St. Bernulphus hangen is een wonder op zich. In de zomer van 1944 besloot het kerkbestuur om de staties in een kluis van een bank op te bergen. In september 1944 speelde zich ook in Oosterbeek de “Slag om Arnhem” af. Na “De Slag” werd het gehele gebied geëvacueerd. Vanuit de Betuwe werd het dorp steeds beschoten. Duitsers en Nederlanders roofden, vernielden en bevuilden de bezittingen in de huizen en gebouwen, niets bleef gespaard. De kluis van de bank lag echter onder het puin en geen van de rovers heeft daar erg in gehad.

Jan Toorop schilderde en tekende de staties van 1916 tot 1919 in opdracht van mevrouw De Bruyn, waarvoor hij f 500,- (= € 226,-) per statie ontving. Het schilderen of liever het tekenen – het zijn namelijk krijttekeningen – ging niet zo vlot zoals iedereen en vooral pastoor Vossenaar het had willen zien. Ook de volgorde van statie 1 tot en met 14 werd niet gehandhaafd.
Weliswaar vlotte in het begin het werk goed, maar in 1917 begon er een lijdensweg van alsmaar niet slagen.

De volgorde van de tekeningen in 5 tijdvakken zijn: statie 3, 4, 5 en 6 in Domburg, herfst 1916, statie 7, 8, 9 en 10 ook in Domburg januari – maart 1917, statie 2 in Oosterbeek zomer 1917, statie 1, 11 en 12 najaar 1917, statie 13 en 14 in Den Haag 1918,1919.

Jan Toorop was een weergaloze tekenaar, een verbluffende colorist, een alles durvende opbouwer van het grootse monumentale.
Drie dingen vallen ons bij dit werk op:
– de artistieke, klare bouw van elk tafereel met zijn simpele, maar grootse lijnen.
– het kleurenstelsel en
– de fijne afwerking en detailbehandeling. De Christusfiguur domineert op elk tafereel. Op zijn heilig aangezicht ligt gewijde ernst, rust en waardigheid, de lichtschijn der Goddelijkheid.

Titel Kruisweg, St.Bernulphuskerk in Oosterbeek
Schilder Jan Toorop (1858 – 1928)
Muziek Hymn of the Cherubim – Choir: Monks of Chevetogne

Klik hier om de video van deze kruisweg te bekijken.