Sta open voor Engelbewaarders

Als we er niet meer zijn, gaan we naar God. Ik geloof in een hemels paradijs en in het vagevuur, maar denk niet in een beperkte ruimte: het is niet zo dat het vagevuur een vuur is waar wij boven hangen te roosteren. De hemel en het vagevuur zie ik eerder als een oneindig universum vol liefde (hemel) of onbehagen (hel). Om bij God te komen, moetje zo goed mogelijk leven. Wees bijvoorbeeld altijd vriendelijk en oprecht naar anderen. Hoe beter je daarin slaagt, hoe sneller je Zijn liefde ontvangt.
Luister naar Zijn stem als je even niet meer weet hoe je verder moet. Hij is overal. Sta ook open voor Engelbewaarders. Dit zijn contactpersonen tussen mensen en God. Zij beschermen je, sturen je de goede kant op en laten jou weten dat je niet alleen bent. Herken deze signalen, door onder meer te beseffen dat niets toeval is in dit leven. Alles gebeurt met een reden. Mocht je vast komen te zitten, dan kun je ook mensen die er niet meer zijn om hulp vragen. Zij waken nu al over jou. In het hiernamaals zie je hen terug. Waar mensen wel mee moeten opletten, is het in contact proberen te komen met geesten. Dit is gevaarlijk, want je kunt dan in aanraking komen met de Duivel. Hij heeft graag aandacht en het is dan ook vaak misgegaan met ‘glaasje schuiven’ en dergelijke gebruiken. Wees overigens niet bang voor de Duivel in het hiernamaals: ‘Iedereen komt in handen van God’.