Binnen hoeveel tijd moet een kind gedoopt worden?

Het sacrament van de doop wordt in zowel de protestantse als de katholieke en orthodoxe kerken toegediend. Wie gedoopt wordt, wordt verbonden met Christus en opgenomen in de Kerk. Jezus zelf heeft de opdracht tot dopen gegeven, zoals te lezen valt in de bijbel. In het evangelie van Matteüs staat dat Jezus zei: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: “ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” Jezus heeft er dus niet bij gezegd op welke leeftijd de doopsels moeten worden toegediend. Daar zijn dan ook geen regels voor.
Gelovige ouders die hun kind willen laten dopen, mogen zelf weten wanneer ze dat laten doen. Het kan al een paar dagen na de geboorte, maar ook na enkele maanden of pas na een aantal jaren. Veel ouders wachten gewoon tot het kind zelf een beslissing kan nemen. Ouders maken steeds vaker een bewuste keuze en kiezen voor een goede voorbereiding. Ook vanuit de kerk wordt daar veel belang aan gehecht. De voorbereiding gebeurt vaak in groepsverband. De ouders staan dan samen met een vrijwilliger of degene die de doop verricht, stil bij geloofsvragen en het hoe en waarom van het doopsel. Vroeger was het gebruikelijk om een kind al gauw na de geboorte te dopen, zelfs al op de dag zelf. Dat had te maken met de hoge babysterfte in die tijd (de medische wereld was nog niet op zo’n hoog niveau). En aangezien men geloofde dat een niet-gedoopt kind belast was met de erfzonde en misschien niet in de hemel zou kunnen komen, wilde men het kind dopen voordat het misschien zou sterven. Het kwam dan ook wel eens voor dat de vroedvrouw de pasgeborene doopte. Een doop wordt normaliter verricht door een priester of diaken, maar in geval van nood mag iedereen dopen.

Vraagt: E. Thijssen, Maastricht
Antwoord: diaken en kerkhistoricus Régis de la Haye, Maastricht.
WEGWIJS (E-vragen di 07-03-2006)