Vloesberg-Camerlinckx

Berwanger

Egmond

Hilversum

St. Luc

Bramois

Vijlen

Turtmann

Uden

Silbach

Statie 1

Statie 2

Statie 3

Statie 4

Statie 5

Statie 6

Statie 7

Statie 8

Statie 9

Statie 10

Statie 11

Statie 12

Statie 13

Statie 14

Welkom op kruiswegen.nl. Mijn naam is Sjaak Verkoelen. Een aantal jaren geleden ben ik mij gaan toeleggen op het fotograferen van kruiswegen in kerken in diverse landen. Na een aantal tentoonstellingen in de omgeving, nu deze website. De gezamenlijke betrokkenheid in het katholieke geloof loopt jammer genoeg terug. Deze website laat u op een interactieve manier de lijdensweg van Jezus meemaken. Diverse kruiswegen zijn te bekijken in video’s; er zijn video’s voor jong en oud. Ook zijn er fotoreportages van kruiswegen op deze site te bezichtigen. Onder het menu-item “Kruisweg – bidden” vindt u enkele kruiswegboeken: fotoreportages met per statie een passend gebed.

Wilkommen auf “derkreuzweg.de”. Meine Name ist Sjaak Verkoelen. Vor einigen Jahren habe ich mich spezialisiert in das Photografieren von Kreuzwegen in Kirchen in verschiedene Länder. Nach einigen Ausstellungen in meine Umgebung gibt es jetzt eine Webseite. Das gesamte Engagement in der katholische Glaube lauft leider zurück. Dieser Webseite läst Sie auf eine interactieve Art den Leidensweg von Jezu erfahren. Verschiedene Kreuzwege sind als Video zu sehen; es gibt Video’s für jungere und älteren Leute. Auch gibt es Bildreportagen von Kreuzwegen auf dieser Webseite an zu sehen. Ünter das Menu-item “Kreuzwege – beten” sehen Sie einigen Kreuzwegbücher: Bildreportagen mit pro Station ein passendes Gebet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere week, op maandagavond 19:30 uur, bidden we gezamenlijk het rozenkransgebed.
Onder “Bijzondere Berichten” vindt u o.a. de Gerarduslezing van 2018, voorgedragen door Gerard Kessels. De lezing heeft de titel: “Opdat de draad niet breekt – van misdienaar tot cultuurkatholiek”

Jeder Woche am Montagabend um 19:30 uhr, beten wir zusammen den Rosenkranz.
Ünter “Außerordentliche Berichten” sehen Sie u.a. der Gerarduslesung von 2018, abgehalten durch Gerard Kessels. Der lesung heißt “Damit den Faden nicht zerbrecht – von Akolyth bis Kulturkatholik”