Statie 1

Statie 2

Statie 3

Statie 4

Statie 5

Statie 6

Statie 7

Statie 8

Statie 9

Statie 10

Statie 11

Statie 12

Statie 13

Statie 14

Welkom op kruiswegen.nl. Mijn naam is Sjaak Verkoelen. Een aantal jaren geleden ben ik mij gaan toeleggen op het fotograferen van kruiswegen in kerken in diverse landen. Na een aantal tentoonstellingen in de omgeving, nu deze website. De gezamenlijke betrokkenheid in het katholieke geloof loopt jammer genoeg terug. Deze website laat u op een interactieve manier de lijdensweg van Jezus meemaken. Diverse kruiswegen zijn te bekijken in video’s; er zijn video’s voor jong en oud. Ook zijn er fotoreportages van kruiswegen op deze site te bezichtigen. Onder het menu-item “Kruisweg – bidden” vindt u enkele kruiswegboeken: fotoreportages met per statie een passend gebed.
Iedere week, op maandagavond 19:30 uur, bidden we gezamenlijk het rozenkransgebed.
Onder “Bijzondere Berichten” vindt u o.a. de Gerarduslezing van 2018, voorgedragen door Gerard Kessels. De lezing heeft de titel: “Opdat de draad niet breekt – van misdienaar tot cultuurkatholiek”